Đơn hàng Thành ủy Pleiku

Lưu niệm thủy tinh in hình tượng đài bác Hồ, phôi kích thước 18 x 14 (cm) ...